Indien eerder lid geweest van NHV
De bedragen zijn te vinden op de Northa site en worden in principe éénmaal per jaar in september geïncasseerd. Voor persoonlijke afspraken graag contact opnemen met de penningmeester.