CONTRIBUTIEGELD SEIZOEN 2023-2024 (1-7-2023 tot 30-6-2024)    
Categorie: Leeftijd:                    Contributie    
Mini`s Groep 2 en 3 €     55,- 2017 2018
F-jeugd 7 / 8 jaar €    110,- 2015 2016
E-jeugd 9 / 10 jaar €    120,- 2013 2014
D-jeugd 11 / 12 jaar €    130,- 2011 2012
C-jeugd 13 / 14 jaar €    140,- 2009 2010
B-jeugd 15 / 16 jaar €    150,- 2007 2008
A-jeugd 17 / 18 jaar €    165,- 2005 2006
Senioren 19 en 20 jaar €    190,- 2003 2004
Senioren 21 jaar en ouder €    210,- 2002  
         

Wijze van betalen:

Samenwerking NIKKI

De Northa werkt voor het innen van de contributiegelden samen met het bedrijf NIKKI.   

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt een e-mail met daarin twee keer een IDEAL-betaallink. U kunt kiezen voor de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie van het seizoen, die verdeeld wordt over 7 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Of u kiest voor de iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar northa@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en  telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.  

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Jeugdfonds sport & Cultuur Zuid-Holland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het voor kinderen mogelijk om te kunnen sporten, ook als hun ouders daarvoor niet de financiële middelen hebben.

Kijk hiervoor op de website: https://www.allekinderendoenmee.nl/

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1.            Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI (dus buiten de betaallink om), informeer hier naar per e-mail op northa@nikki.nl.

2.            De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3.            De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4.            NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in het nieuwe seizoen!