Regeling VOG

 

Iedereen wil toch een veilige omgeving voor kinderen?

Northa wil haar leden graag een sociaal veilig klimaat bieden!

 

Om de sportveiligheid en sociale veiligheid bij Northa te vergroten zijn we met twee initiatieven gestart. Ten eerste is Ilja Wakelkamp aangewezen als vertrouwenscontactpersoon. Hierover kun je alles lezen op onze website onder het kopje ledeninformatie en dan vertrouwenscontactpersoon.. Ten tweede zijn we gestart met het aanvragen van een VOG voor al onze vrijwilligers.

 

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring omtrent gedrag van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt om bijvoorbeeld met minderjarigen te werken.

We zijn gestart met het aanvragen van een VOG voor iedere vrijwilliger van Northa;  het aanvragen daarvan is dus geen persoonlijke kwestie! Op de website van de handbalbond is meer informatie te vinden over het hoe en waarom van de VOG en hoe dit past binnen de sociaal veilige vereniging.

  

De procedure:

  1. Elke (nieuwe) vrijwilliger zal gevraagd worden een VOG aan te vragen. De VOGwordt door Northa voor je klaargezet bij het ministerie van justitie.
  2. Je ontvangt een e-mail van “Justis – Ministerie van Veiligheid en Justitie”. Volg de instructies in de e-mail op. Met behulp van je DigiD en geboortedatum vraag je zelf de VOGaan. Dit is slechts een paar minuten werk!
  3. Na 2-4 weken ontvang je bericht van Justis. Als de VOGtoegekend wordt, dan ontvang je deze per post thuis.
  4. Lever de VOG in (het originele formulier!) bij Ilja Wakelkamp of stop hem bij haar thuis in de brievenbus. Wij verzoeken je om dit te doen binnen de redelijke termijn van 6 weken vanaf het moment dat je de mail van Justis ontvangt.

 

Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de verstrekte gegevens en de VOG: deze wordt gearchiveerd en alleen de vertrouwenscontactpersoon en de staturaire bestuursleden zullen toegang hebben tot dit document.

 

Met vriendelijke groeten,

Mede namens het bestuur van Norta,

Ilja Wakelkamp en Mark Drenth

 

Kijk voor meer informatie over de VOG regeling op:

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) – Handbal

Veilig Sportklimaat – Handbal

of op www.centrumveiligesport.nl