Voorzitter  Joke Brouwer  
Vice voorzitter Tom Verplancke  
 Penningmeester Paul Warmerdam northahv@gmail.com
 Secretaris Ceciel Warmerdam 0252-341357
of via e-mail: northa@handbal.nl
 Wedstrijdsecretariaat  Kitty Warmerdam 06-38038166

Technisch Coordinator

Jonah ter Heide
 
 PR     
 E-mailadres kopie clubblad:  redactie.northa@hotmail.com 
 E-mailadres webredactie:  webredactie.northa@gmail.com 
 Activiteitencommissie  Vacature  
 Scheidsrechters            Chantal van Elk   
 Materiaalbeheer  VACATURE!!
 Trainers  Jonah ter Heide
   Tom Verplancke
  Pascal Warmerdam
  Patty Knijnenburg  
  Cindy Knijnenburg   
  Tiffany   
Ereleden   Piet  v.d. Lans
   Karel Peters
   Leidy Vogels
   Rob Commandeur
   Cock v.d. Veek
   Ben Bakker