Voorzitter  Joke Brouwer  
 Penningmeester Paul Warmerdam northahv@gmail.com
 Secretaris Ceciel Warmerdam 0252-341357
of via e-mail: northa@handbal.nl
 Wedstrijdsecretariaat  Kitty Warmerdam 06-38038166

 


Technisch Coordinator

Jonah ter Heide
 
 PR
Peter Edelaar
Jan van Waas
  

 

 E-mailadres kopie clubblad:  redactie.northa@hotmail.com 
 E-mailadres webredactie:  webredactie.northa@gmail.com 

 

 Activiteitencommissie  Vacature  
 Scheidsrechters            Jan van Waas   06-28051282
 Materiaalbeheer  VACATURE!!
 Trainers  Jonah ter Heide
   Tom Verplancke
   Kirsten Breugem
     
     
   
Ereleden   Piet  v.d. Lans
   Karel Peters
   Leidy Vogels
   Rob Commandeur
   Cock v.d. Veek
   Ben Bakker