Opzegging lidmaatschap

Het handbalverenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzeggen kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie van de vereniging en alleen vóór 1 mei.

Bij tussentijdse opzeggingen vóór 31 december van het handbalseizoen dient 50% van de verschuldigde contributie te worden betaald. Bij tussentijdse opzeggingen na 1 januari van het handbalseizoen, maar vóór 1 mei, dient de verschuldigde contributie volledig te worden betaald. Een opzegging is definitief zodra deze door de ledenadministratie is bevestigd.

Als je wil opzeggen kun je dit doen door een mail te sturen naar Ledenadministratie@northa.nl. Vermeld hier je voor en achternaam en je telefoonnummer.