Corona-maatregelen Northa

Het nieuwe seizoen is begonnen, er mag weer gespeeld worden!

Let op onderstaande maatregelen dienen in acht genomen te worden.

Welke Corona-maatregelen hanteren we?


Algemene uitgangspunten:
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die
kunnen duiden op een Corona-besmetting.
• Schud geen handen!
• Was regelmatig je handen met water en zeep en droog af met papieren weggooi
doeken.
• In de bestuurskamer/kantine liggen reinigingsdoekjes en staat desinfecterende gel.
De 1,5-meter afstandsregel
• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar,
1,5 afstand bewaren.
• Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden
tot iedereen jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18
jaar en ouder.
• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
• Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers:
• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor
(veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en
wisselspelers onderling, ook in de dug-out;
• Geen gebruik bidons door meerdere personen


Ondanks de beperkingen kunnen we gelukkig weer trainen en wedstrijden spelen. De
afspraken die we met elkaar maken zijn genomen om op een veilige en verantwoorde
manier met elkaar te sporten en gebruik te maken van de accommodatie en faciliteiten.

Wij vragen iedereen om deze afspraken na te leven en te respecteren. Indien van toepassing, bespreek deze afspraken ook met je kinderen.

Vervoer wedstrijden “uit”
• Het is aan te raden een mondkapje te dragen vanaf 18 jaar en ouder wanneer
personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit
gaan en of bij uitwedstrijden.


Aankomst sportaccommodatie thuis & uit
• Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
• Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
• Voor 18 jaar en ouder: Controleer de grootte van de eigen kleedruimte.
(Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de
scheidsrechters, kun je overleggen of er een grotere of extra ruimte
beschikbaar is).
• Registratie bij aankomst Northa. Bij de bestuurskamer ligt een registratieformulier.
Ieder team registreert zich met 1 contactpersoon. Overige bezoekers dienen zich te
registreren.


Gedrag in de kleedkamer Northa
• Kleedkamers zijn alleen beschikbaar tijdens de wedstrijden. Voor trainingen geldt:
thuis omkleden en douchen.
• In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren
van elkaar. Voor hen geldt: per kleedkamer zijn maximaal 6 personen toegestaan; (3
banken per kleedkamer/ 2 spelers per bank/ na elkaar douchen).
• Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.
• De kleedkamer wordt na gebruik zelf schoongemaakt met de voorhanden zijnde
middelen, deuren worden opengezet voor ventilatie.
• Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij
elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar
voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Bij de Northa is het
raadzaam om dit op het speelveld te doen.
Voor de wedstrijd
• Warming-up
(Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers van 18 jaar en
ouder om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren).


Betreden speelveld en begroeting
• De teams betreden gefaseerd het speelveld.
• Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
• Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s).
Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
Gedrag op het speelveld
• Voor 18 jaar en ouder geldt: het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten
plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan
om:
o Een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring
met het team).
o Een clublied te zingen.
o Overwinningsmomenten te vieren.
o High fives te geven.
Gedrag van het publiek
• Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te
zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
o Een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren.
o Een clublied te zingen.
o Overwinningsmomenten te vieren.
o High fives te geven.
• Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij
minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de
wisselbanken.
• Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
Tijdens de wedstrijd
• Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen
tot de spelers.
• Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze
tijdelijk losgelaten worden.
• Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde
contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een
wissel.
• Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te
vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
• Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te
vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij
het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.


Rust / pauze
• Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op
dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams
toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede
helft te desinfecteren.
Na de wedstrijd
• Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van
de accommodatie.


Bestuurskamer / Kantine
• De bestuurskamer/kantine is toegankelijk voor maximaal 6 personen, waarbij ieder
rekening houdt met 1,5 meter afstand.
• Tijdens wedstrijden is de kantine enkel te gebruiken voor toiletbezoek en EHBOvoorzieningen.
• Er is helaas géén verkoop van dranken en versnaperingen.


“Accommodatie specifieke aanvulling”
Bij veel verenigingen en accommodaties zijn er diverse protocollen en maatregelen van
toepassing. Deze vind je hier. Werkt de link niet, ga dan naar www.handbal.nl
Deze maatregelen zijn opgesteld in overeenstemming met het protocol van NOC-NSF en de Handbalbond. Samen met u zorgt Handbalvereniging Northa voor een veilige sport.